Yrittäjän tärkeät luvut 2021

Vuonna 2021 maksettavista palkoista työntekijältä perittävät maksut

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaaja (17-64 -vuotiaat)
maksuvelvollisuus päättyy 65-vuoden
syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun
1,40%
Työttömyysvakuutusmaksu
Osakeyhtiön osaomistaja/osayrittäjä
0,65%
Työeläkemaksu (TYEL)
Palkansaaja, alle 53- ja yli 62-vuotiaat työntekijät
7,15%
Työeläkemaksu (TYEL)
Palkansaaja yli 53-vuotiaat työntekijät
(53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta)
mutta alle 62-vuotiaat työntekijät
8,65%

TyEL-palkan alaraja

TyEL -palkan alaraja vuonna 2021 on 61,37 €/ kk.
Työeläkemaksua peritään 17-67 -vuotiaasta työntekijästä, periminen päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Tapaturmavakuutus

Pakollinen, mikäli työntekijöille maksettava palkkasumma kalenterivuonna ylittää 1300€.
Otettava myös yrityksessä työskentelevälle omistajalle, yhtiömiehelle ja osakkaalle joka
omistaa yrityksestä enintään 30%.

YEL-yrittäjän määritelmä

Johtavassa asemassa toimiva osakas on yrittäjä jos omistaa yksin yli 30%
(Aiempi raja yksin tai perheenjäsenten kanssa yli 50% on myös voimassa)

Palkkalaskelmalla esitettävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu vuonna 2021

Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)

  • 0 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa
  • 1,36 % palkansaajalta, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enmmän
  • 1,36 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 14 766 euroa tai enemmän
  • 0,19 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 14 766 euroa

Työnantajan tilitykset ja maksut

Työttömyysvakuutusmaksu,
työnantajan osuus
(palkkasumma alle 2 169 000 €)
0,50%
Sairausvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)
16 – 67 –vuotiaat
(67 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kuukauden alkuun)
(tilitetään verohallinnolle)
1,53%
TyEL, tilapäistyönantaja24,80%
TyEL, sopimustyönantaja
(vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma
vähintään 8 790 €/ 6 kk)
24,80%

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2021 tehdyistä työmatkoista

Kokopäiväraha (matka yli 10 tuntia)44,00€
Osapäiväraha (matka yli 6 tuntia)20,00€
Km-korvaus oman auton käytöstä
– perävaunun kuljettaminen
– raskaat koneet
– lisämatkustaja
0,44 €/km

+ 0,07 €/km
+ 0,03 €/km
+ 0,03€/km
Ateriakorvaus11,00€

Ennakonpidätyksen alaiset luontoisedut vuonna 2021

Puhelinetu20 €/kk