Yrittäjän tärkeät luvut 2024

Vuonna 2024 maksettavista palkoista työntekijältä perittävät maksut

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaaja (17-64 -vuotiaat)
maksuvelvollisuus päättyy 65-vuoden syntymäpäivää
seuraavan kuukauden alkuun
0,79%
Työttömyysvakuutusmaksu
Osakeyhtiön osaomistaja/osayrittäjä
0,43%
Työeläkemaksu (TYEL)
17-52 -vuotiaat sekä 63-67 -vuotiaat työntekijät
7,15%
Työeläkemaksu (TYEL)
53-62 -vuotiaat työntekijät
(53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta)
8,65%

TyEL-palkan alaraja

TyEL -palkan alaraja vuonna 2024 on 68,57 €/ kk.
Työeläkemaksua peritään 17-67 -vuotiaasta työntekijästä, periminen päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 70 vuotta (1962 ja sen jälkeen syntyneet). Vakuuttamisvelvollisuuden päättyminen riippuu työntekijän syntymävuodesta.

Tapaturmavakuutus

Pakollinen, mikäli työntekijöille maksettava palkkasumma kalenterivuonna ylittää 1500€.
Otettava myös yrityksessä työskentelevälle omistajalle, yhtiömiehelle ja osakkaalle joka
omistaa yrityksestä enintään 30%.

YEL-yrittäjän määritelmä

Johtavassa asemassa toimiva osakas on yrittäjä jos omistaa yksin yli 30%
(Aiempi raja yksin tai perheenjäsenten kanssa yli 50% on myös voimassa)

Palkkalaskelmalla esitettävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu vuonna 2024

Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)

  • 0 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 16 499 euroa
  • 1,01 % palkansaajalta, jonka vuositulo on 16 499 euroa tai enemmän
  • 1,23 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 16 499 euroa tai enemmän
  • 0 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 16 499 euroa

Työnantajan tilitykset ja maksut

Työttömyysvakuutusmaksu,
työnantajan osuus
(palkkasumma alle 2 337 000 €)
0,27%
Sairausvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)
16 – 67 –vuotiaat
(68 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kuukauden alkuun)
(tilitetään verohallinnolle)
1,16%
TyEL, tilapäistyönantaja26,12%
TyEL, sopimustyönantaja
(vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma
vähintään 9 822 €/ 6 kk)
24,81%

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2024 tehdyistä työmatkoista

Kokopäiväraha (matka yli 10 tuntia)51,00 €
Osapäiväraha (matka yli 6 tuntia)24,00 €
Km-korvaus oman auton käytöstä
– perävaunun kuljettaminen
– raskaat koneet
– lisämatkustaja
0,57 €/km

+ 0,10 €/km
+ 0,04 €/km
+ 0,04 €/km
Ateriakorvaus12,75 €

Ennakonpidätyksen alaiset luontoisedut vuonna 2024

Puhelinetu20 €/kk